Site menu:

Sykerom:

På stilleavdelingen har vi et eget sykerom hvis noen av våre gjester skulle være så uheldig å bli syk. Her får hunden/katten være alene i fred og ro til den kommer til hektene igjen.

Et adskilt sykerom er påkrevd fra våre myndigheter. Dette for å hindre spredning av eventuelle sykdommer som kan oppstå.

Dette innebærer at hunden/katten blir skjermet i et eget rom. Det kan være tilfeller hvor eier er nødt til å reise bort fra sin syke hund/katt for en periode. Da kan det være godt å kunne sette bort hunden/katten sin hvor den vil bli forsvarlig tatt vare på, med hensyn til både medisinering og tilsyn.

Hunden/katten fôres og medisineres på rommet. Skulle tilstanden til hunden/katten endre seg i løpet av oppholdet vil vi kontakte veterinær. Utlegg i den forbindelse dekkes av eier.

NB! Dyreeier er selv ansvarlig for å ha hunden/katten forsikret.