Site menu:

Priser for katt, gjeldende fra 1. november 2016:

Vi har endret litt på våre priser når det gjelder medisinering samt utvidet litt på de røde dagene.

I tillegg har vi fra 1. november 2015 gått bort fra døgnpris til dagpris. Dvs. at det betales fra den dagen katten kommer til og med den dagen katten drar.
Dette betyr at hvis katten er hos oss fra ettermiddag dag 1 til ettermiddag dag 2 betales
det for to dager mot tidligere en dag.

Alle dager, untatt juli måned og helligdager:

Dagpris 1 katt                      kr 130,-
Hvis eier har flere katter som kan stå i samme bur er det halv pris for katt nr. 2, 3 osv.

Dagpass 1 katt                    kr 130,-
Hvis eier har flere katter som kan stå i samme bur er det halv pris for katt nr. 2, 3 osv.

Langtidspensjon f.o.m. den 30. dagen:

Dagpris 1 katt                      kr 100,-
Hvis eier har flere katter som kan stå i samme bur er det halv pris for katt nr. 2, 3 osv.

Ved langtidsopphold betales minimum halve oppholdet ved levering av katten!

Juli måned:

Dagpris 1 katt                      kr 150,-
Hvis eier har flere katter som kan stå i samme bur er det halv pris for katt nr. 2, 3 osv.

Helligdager, dvs. årets røde dager samt påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften:

Helligdagstillegg 1 katt          kr 30,-
Hvis eier har flere katter som kan stå i samme bur er det halv pris for katt nr. 2, 3 osv.

NB! Kommer i tillegg til dagpris!

Andre tillegg:

Medisinering                            kr 25,- ekstra pr. dag.

NB! Levering eller henting utenom åpningstid kan kun skje etter avtale og
koster kr. 150,- per gang.


Avbestilling:

I høysesongen 1. juni til og med 31. august har vi følgende avbestillingsgebyr:

NB! Dersom katten blir hentet tidligere enn avtalt må du alikevel betale full pris for hele oppholdet.

I pensjon hos oss får katten din:


Hente/ bringetjeneste:

  • Tur/retur Trondheim kr 150,- pr vei.

  • Tur/retur Støren kr 200,- pr. vei.


  • NB! Kun etter avtale. Det er ikke alltid at vi får til dette, derfor må det avtales i hvert enkelt tilfelle!

    Trykk her for å komme til toppen!