Site menu:

Priser for hund, gjeldende fra 1. februar 2024:

Vi har endret litt på våre priser for hund fra 1. februar 2024 grunnet det generelle prishoppet som har vært i Norge den siste tiden.

Vi gjør også oppmerksom på at det betales fra den dagen hunden kommer, til og med den dagen hunden drar. Dette betyr at hvis hunden er hos oss fra ettermiddag dag 1 til ettermiddag dag 2 betales det for to dager.

Alle dager, untatt helligdager:

Dagpris 1 hund                      kr 450,-
Hvis eier har flere hunder som kan stå i samme bur er det halv pris for hund nr. 2, 3 osv.

Dagpass 1 hund                      kr 450,-
Hvis eier har flere hunder som kan stå i samme bur er det halv pris for hund nr. 2, 3 osv.

Langtidspensjon f.o.m. den 30. dagen:

Dagpris 1 hund                      kr 400,-
Hvis eier har flere hunder som kan stå i samme bur er det halv pris for hund nr. 2, 3 osv.

Ved langtidsopphold betales minimum halve oppholdet ved levering av hunden!

Helligdager, dvs. årets røde dager samt påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften:

Helligdagstillegg 1 hund          kr 150,-
Hvis eier har flere hunder som kan stå i samme bur er det halv pris for hund nr. 2, 3 osv.

NB! Kommer i tillegg til dagpris!

Andre tillegg:

Medisinering                            kr   50,- ekstra pr. dag.
Løpetid                                    kr 100,- ekstra pr. dag. NB! Vi må informeres om dette på                                                            forhånd da det er ikke alltid det lar seg gjøre.

NB! Levering eller henting utenom åpningstid kan kun skje etter avtale og
koster kr. 300,- per gang.


Avbestilling:

I høysesongen 1. juni til og med 31. august har vi følgende avbestillingsgebyr:

NB! Dersom hunden blir hentet tidligere enn avtalt må du alikevel betale full pris for hele oppholdet.

I pensjon hos oss er følgende inkludert i prisen for oppholdet:Hente/ bringetjeneste:

  • Tur/retur Trondheim kr 500,- pr vei.

  • Tur/retur Støren kr 300,- pr. vei.


  • NB! Kun etter avtale. Det er ikke alltid at vi får til dette, derfor må det avtales i hvert enkelt tilfelle!


    Trykk her for å komme til toppen!