Site menu:

Priser for hund, gjeldende fra 1. januar 2018:

Vi har endret litt på våre priser. Vi har utvidet sommerperioden til å gjelde fra 1. juni til og med 31. august. Ellers i året er prisene som før.

Vi gjør også oppmerksom på at det betales fra den dagen hunden kommer, til og med den dagen hunden drar. Dette betyr at hvis hunden er hos oss fra ettermiddag dag 1 til ettermiddag dag 2 betales det for to dager mot tidligere en dag.

Alle dager, untatt perioden 1. juni til og med 31. august, samt helligdager:

Dagpris 1 hund                      kr 250,-
Hvis eier har flere hunder som kan stå i samme bur er det halv pris for hund nr. 2, 3 osv.

Dagpass 1 hund                      kr 250,-
Hvis eier har flere hunder som kan stå i samme bur er det halv pris for hund nr. 2, 3 osv.

Langtidspensjon f.o.m. den 30. dagen:

Dagpris 1 hund                      kr 200,-
Hvis eier har flere hunder som kan stå i samme bur er det halv pris for hund nr. 2, 3 osv.

Ved langtidsopphold betales minimum halve oppholdet ved levering av hunden!

Perioden 1. juni til og med 31. august:

Dagpris 1 hund                      kr 275,-
Hvis eier har flere hunder som kan stå i samme bur er det halv pris for hund nr. 2, 3 osv.

Helligdager, dvs. årets røde dager samt påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften:

Helligdagstillegg 1 hund          kr 50,-
Hvis eier har flere hunder som kan stå i samme bur er det halv pris for hund nr. 2, 3 osv.

NB! Kommer i tillegg til dagpris!

Andre tillegg:

Medisinering                            kr 25,- ekstra pr. dag.
Løpetid                                    kr 50,- ekstra pr. dag. NB! Vi må informeres om dette på                                                            forhånd.

NB! Levering eller henting utenom åpningstid kan kun skje etter avtale og
koster kr. 200,- per gang.


Avbestilling:

I høysesongen 1. juni til og med 31. august har vi følgende avbestillingsgebyr:

NB! Dersom hunden blir hentet tidligere enn avtalt må du alikevel betale full pris for hele oppholdet.

I pensjon hos oss er følgende inkludert i prisen for oppholdet:Hente/ bringetjeneste:

  • Tur/retur Trondheim kr 150,- pr vei.

  • Tur/retur Støren kr 200,- pr. vei.


  • NB! Kun etter avtale. Det er ikke alltid at vi får til dette, derfor må det avtales i hvert enkelt tilfelle!


    Trykk her for å komme til toppen!